Dokumenty i formalności

Dokumenty i formalności

19 stycznia 2022 Wyłączono przez Poradnik Przed-Ślubny

Dokumenty i formalności

Dokumenty i formalności jakich będziecie potrzebować do zawarcia ślubu konkordatowego oraz cywilnego. Niektóre ważne są przez całe życie, inne muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem. Zobaczcie co już macie a co musicie jeszcze skompletować.

Dokumenty i formalności

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • Dowody osobiste,
 • Metryki chrztu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem,
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu,
 • Indeks nauki religii,
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • Zaświadczenie wydane w miejscu stałego zamieszkania jednej ze stron, stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
  • Oświadczenie w sprawie nazwisk Młodej Pary oraz ich przyszłych dzieci.

By uzyskać powyższe zaświadczenia należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz jeden dokument stwierdzający tożsamość. Jeśli ślub odbędzie się w kościele w innym mieście niż miejsce urodzenia Narzeczonych, należy wtedy udać się do USC w miejscowości w której odbędzie się ślub kościelny.

 • Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich (nauki przedmałżeńskie ważne są całe życie).
 • Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej,
 • Zaświadczenie o wygłoszonej zapowiedzi (jeżeli głoszone były w innej parafii niż brany będzie ślub),
 • Zaświadczenie o odbytych co najmniej dwóch spowiedziach przedmałżeńskich (pierwsza spowiedź odbywa się zaraz po daniu zapowiedzi, natomiast druga nie wcześniej niż dwa dni przed ślubem).

Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest zgoda, którą musi wydać biskup. O taką dyspensę występuje najczęściej wikariusz w imieniu proboszcza parafii.

Dokumenty i formalności

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego:

 • Dowody osobiste,
 • Skrócone akty urodzenia
 • Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić w języku polskim (w przypadku gdy nie jest to możliwe, potrzebna jest obecność tłumacza przysięgłego). Oczywiście świadkowie mogą być różnej płci.

Udostępnij: